Zonnestroom is in opmars en heeft een enorme groeipotentie. Om deze groei door te zetten en te versnellen, is een stabiel meerjarenbeleid nodig.

Werkgeversorganisatie Zonne-energie Ondernemers Nederland (ZON) behartigt de belangen van haar leden, ondernemers die actief zijn op het gebied van zonnestroom. ZON geeft hen een stem richting politiek, media en bedrijfsleven. De organisatie verschaft informatie over de sector en streeft naar een stabiel meerjarenbeleid. Het behoud van de salderingsregeling vormt daarin het speerpunt.

Het gebruik van zonnestroom is populair, snel te realiseren en een aantrekkelijke investering. Het draagt bij aan de klimaatdoelstellingen, maakt gebruikers onafhankelijker en schept werkgelegenheid.