Contact

Bijdragen aan ZON

De zonnestroom branche is goed voor de economie, werkgelegenheid en niet in de laatste plaats het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het is daarom van groot belang dat er een aanspreekpunt is zoals ZON voor beleidsmakers, pers en politiek in cruciale dossiers zoals de salderingsregeling. Hiermee zorgt ZON ervoor dat er niet over ons als branche wordt gesproken, maar met ons als branche en dat we gezamenlijk door middel van dialoog met alle partijen een gezonde toekomst kunnen waarborgen. Brede steun vanuit de sector is hiervoor van groot belang.

Supporter ZON

Als supporter van ZON wordt u vier maal per jaar op de hoogte gehouden van ontwikkelingen als gevolg van gesprekken met politiek en beleidsmakers door de Stichting en ontvangt u updates over relevante Kamerdebatten.
De kosten voor het supporterschap bedragen € 50,- per maand (middels automatische incasso) en is per kwartaal opzegbaar. Uw betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de markt kunt u zichtbaar maken door het voeren van het logo van de stichting met vermelding van “Supporter ZON”.

Kernlidmaatschap ZON

Dit lidmaatschap kenmerkt zich doordat de leden die zich hiervoor aanmelden en worden toegelaten een realistische afspiegeling van de markt voor zonnestroom moeten zijn. Het is immers ondoenlijk om richting te geven aan de stichting met een groep groter dan 24 kernleden. De voordelen van kernlidmaatschap zijn dat men invloed kan uitoefenen op de koers van de stichting door deelname aan vergaderingen (éénmaal per 6 weken) en mee kan beslissen over contacten met beleidsmakers, politici en pers.
Een verzoek tot inschrijving als kernlid kan worden aangegeven op het inschrijfformulier. De huidige kernleden beslissen of het nieuwe kernlid past in de gewenste afspiegeling biedt binnen de huidige groep. Zolang de toekenning van een kernlidmaatschap nog niet definitief is wordt de inschrijver als Supporter van ZON gezien.
De kosten voor het kernlidmaatschap bedragen het eerste jaar € 500,- per maand en in het opvolgende jaar van lidmaatschap € 250,- per maand. De duur van een kernlidmaatschap is telkens minimaal één jaar. Uw betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de markt kunt u zichtbaar maken door het voeren van het logo van de stichting met vermelding van “Kernlid ZON”

 

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. U kunt dit ondertekend mailen naar het adres dat op dit formulier staat.

 


Voor vragen kunt u gebruikmaken van het bijgaande contactformulier.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht