Facts and figures

Algemeen

 • De zonne-energie-industrie is één van de snelst groeiende energietakken in Nederland en Europa.
 • In 2013 is het geïnstalleerd vermogen verdubbeld van 350 MW naar 700 MW. Tussen 2010 en 2013 is het geïnstalleerd vermogen verachtvoudigd en inmiddels is het de 1 GW gepasseerd.
 • De omzet in de sector was in Nederland in 2013 circa 1 miljard euro. Ter vergelijking: dat stond toen al grofweg gelijk aan de omzet van de Nederlandse rijwielbranche of die van Nederlandse cafés. De omzet in de zonne-energiesector was in Nederland in 2014 al gegroeid naar 1,6 miljard euro (een groei van maar liefst 30%). Wanneer de export wordt meegerekend was de omzet in 2014 zelfs 2,5 miljard euro.
 • Decentraal opgewekte energie vergroot de energie-onafhankelijkheid in een wereld waarin toenemende geopolitieke spanningen invloed kunnen hebben op onze energiezekerheid.

Consument

 • Ongeveer 350 duizend huishoudens hebben momenteel zonnepanelen;
 • Redenen voor consumenten om zonnepanelen aan te schaffen, zijn: bijdragen aan een beter milieu, het is een aantrekkelijke investering, het is een prettig idee om meer grip te hebben op de eigen energieafname om en minder afhankelijk te zijn.

Werkgelegenheid

 • Zonne-energie creëert werkgelegenheid voor importeurs, distributeurs, installateurs, projectontwikkelaars en overige dienstverleners. Op dit moment werken er naar schatting 10.000 mensen in de sector. Het aantal neemt nog steeds toe.
 • In 2014 realiseerde de zonne-energiesector 15% van de werkgelegenheidsdoelstelling van het Energieakkoord.
 • De werkgelegenheid in de zonne-energiemarkt is gebaat bij een stabiel meerjarenbeleid vanuit de overheid. Het verleden heeft laten zien dat dreigende beleidswijzigingen een negatieve invloed hebben op de groei.

Duurzame energie

 • Het aandeel duurzame energie van het totale verbruik in Nederland was 4,5% in 2012 én in 2013. De doelstelling van het kabinet is 14% in 2020 en 16% in 2023. Hoewel de doelstelling uit het regeerakkoord (16% in 2020) naar beneden is bijgesteld, is er dus nog werk aan de winkel om het 2020-doel te halen.
 • Zonne-energie is momenteel een smaldeel van dit percentage, maar heeft grote potentie om bij te dragen aan de duurzame energiemix van Nederland.