Missie ZON

Visie op de toekomst
Zonne-energie Ondernemers Nederland is van mening dat zonne-energie kan doorgroeien tot een energiebron die een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen en het verminderen van de energieafhankelijkheid. Zo heeft de Nederlandse sector de afgelopen jaren al een exponentiële groei laten zien, die gepaard ging met een substantiële banengroei. Steeds meer consumenten en bedrijven besluiten gebruik te maken van zonne-energie en zonnepanelen. Om een voorbeeld te geven: er zijn in 2013 evenveel zonnepanelen geïnstalleerd als in de 30 jaar daarvoor. Zonne-energie is een relatief goedkope en zeer populaire energievorm en is snel en gemakkelijk te installeren. Daardoor kunnen consumenten en bedrijven al snel gebruik maken van de voordelen van de zelf opgewekte energie.

Visie op beleid
Voor de sector en de gebruikers van zonnepanelen – zowel zakelijke gebruikers als consumenten – is het cruciaal dat er een stabiel meerjarenbeleid wordt gevoerd. Beleid voor de komende 15 à 20 jaar. Een langetermijnvisie is juist voor de gebruikers van zonne-energie van belang, omdat de aanschaf van zonnepanelen een langetermijninvestering is. Het is van belang voor de Nederlandse zonnestroomondernemers dat er voorwaarden gecreëerd worden om een structurele groei van zonnestroom op de energiemarkt te waarborgen.

Onze visie wordt weergegeven in het rapport ZON Voor Iedereen