Over ZON

Voor én door ondernemers

Zonne-energie Ondernemers Nederland (ZON) is een werkgeversorganisatie van Nederlandse ondernemers die actief zijn in zonnestroom. ZON is een organisatie voor én door Nederlandse ondernemers uit de zonne-energiesector. Zij geeft hen een stem en is gesprekspartner voor politiek, sector en bedrijfsleven. De organisatie wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een stabiel meerjarenbeleid voor zonnestroom en het creëren van gezonde voorwaarden daartoe. Speerpunt daarin is het behoud van de salderingsregeling tot tenminste 2023. De aangesloten bedrijven vertegenwoordigen voornamelijk fabrikanten, groothandels en installateurs die zich richten op de zonnestroommarkt.

Bestuur

Het bestuur van Zonne-energie Ondernemers Nederland bestaat uit:

  • Peter Desmet (voorzitter – CEO Solarclarity)
  • Niels de Vos (secretaris – CEO Greeny Bros.)
  • Dennis de Jong (bestuurslid – directeur Solarcentury Benelux)

Leden
Zonne-energie Ondernemers Nederland kent onderstaande leden, die samen de meerderheid van de Nederlandse zonnestroommarkt vertegenwoordigen:

AliusEnergy - CarbomatEnergieWonenEsdecGreeny Bros.KWWSLibra EnergyNavettoNew Energy SystemsOrange SolarRexel - SolarclaritySolarcenturySolarEdgeSolarNRGSolarToday - Van der Valk SystemenZonneplan

Kernleden-ZON3

Partners

Om de belangen van haar leden zo goed en effectief mogelijk te behartigen, werkt ZON samen met diverse belanghebbenden in de sector. Partners van Zonne-energie Ondernemers Nederland zijn onder andere de brancheorganisatie Holland Solar en stichting Duurzame Energie Koepel. Met de zonnestroomtak van Holland Solar onderhoudt ZON nauwe contacten.